JA Control Panle

Xem camera

Camera

Xem kết quả học tập


Tham quan trực tuyến

Camera

Video tuyển sinh

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Thời khóa biểu Tiểu học

Thời khóa biểu lớp 1A

Buổi sáng
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1
Tiếng Việt
TNXH
Tiếng Việt
Thể Dục
Tiếng Việt
2
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
3
Ngoai ngu
Tiếng Việt
Âm Nhạc
Tiếng Việt
Ngoại ngữ
4
Toán
Toán
Mĩ Thuật
Toán
Toán
5
Đạo Đức

Thủ công
Sinh hoạt


Buổi chiều
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1
Tiếng Việt
Toan
Năng Khiếu
Tiếng Việt
Ngoai ngu
2
Tin học
Thể Dục
Tiếng Việt
Năng Khiếu
Tiếng Việt
3
K.N.Sống
Ngoai ngu
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Toán
4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học

Thời khóa biểu lớp 1B :

Buổi sáng THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Tiếng Việt Toan Thu Công Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán
4 Ngoại ngữ Ngoai ngữ Tiếng Việt Âm Nhạc Đạo Đức
5
Mĩ Thuật
Thể Dục Sinh hoat
Buổi chiều THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Ngoai ngu K.N.Sống Năng Khiếu Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Ngoai ngu Thể Dục Năng Khiếu Ngoại ngữ
3 Toan Tiếng Việt Toán Tin hoc Ngoại ngữ
4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học

Thời khóa biểu lớp 2A:

Buổi sáng
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1 Tập Đọc Toán Âm Nhạc Toán Toán
2 Đạo Đức Chính Tả Mĩ Thuật Thể Dục Ngoại ngữ
3 Tập Đọc Thu Công Tập Đọc Chính Tả Tâp L Văn
4 Toán Kể Chuyện Toan TNXH Thể Dục
5
Ngoai ngu LTVC Tập Viết Sinh hoạt


Buổi chiều THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Tin học Ngoại ngữ Toan Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Ngoại ngữ K.N.Sống Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tiếng Việt
3 Thể Dục Tiếng Việt Năng Khiếu Năng Khiếu Toán
4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học


Thời khóa biểu lớp 3A:

Buổi sáng THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Tập Đọc Toan Tập Đọc Ngoại ngữ Toán
2 TĐKC Thể Dục Toán Chính Tả Tâp L Văn
3 Toán TNXH LTVC Toan Tập Viết
4 Ngoại ngữ Chính Tả Thủ công Mĩ Thuật TNXH
5
Đạo Đức Thể Dục Âm Nhạc Sinh hoạt


Buổi chiều THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Toan Tin hoc Ngoai ngu Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Ngoại ngữ K.N.Sống Tiếng Việt Toán
3 Thể Dục Ngoại ngữ Năng Khiếu Năng Khiếu Ngoại ngữ
4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học

Thời khóa biểu lớp 4:

Buổi sáng THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Tập Đọc LTVC Tập Đọc Toán Tâp L Văn
2 Toán Toán Toán Âm Nhạc Toán
3 Ngoai ngu Thể Dục Mĩ Thuật Ngoai ngu Kĩ thuật
4 Đạo Đức Khoa học Tâp L Văn Thể Dục Dia ly
5 Lịch sử Kể Chuyện Chính Tả LTVC Khoa học


Buổi chiều THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Ngoai ngu Thể Dục Tiếng Việt Ngoai ngu Tiếng Việt
2 K.N.Sống Tiếng Việt Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ
3 Tiếng Việt Toán Năng Khiếu Năng Khiếu Toán
4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học

Thời khóa biểu lớp 5

Buổi sáng THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Tập Đọc LTVC Tập Đọc Toán Tâp L Văn
2 Toán Toán Toán LTVC Toán
3 Đạo Đức Khoa học Tâp L Văn Kĩ thuật Lịch sử
4 Âm Nhạc Chính Tả Địa lý Kể Chuyện Khoa học
5 Ngoai ngu Thể Dục Mĩ Thuật Ngoai ngu Thể Dục


Buổi chiều THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Tiếng Việt Thể Dục Tiếng Việt Tin hoc Ngoại ngữ
2 Ngoại ngữ Tiếng Việt Toán Ngoại ngữ Tiếng Việt
3 Ngoại ngữ K.N.Sống Năng Khiếu Năng Khiếu Toán
4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học
 

Báo giảng dạy học


Đề cương ôn tập


Hỗ trợ trực tuyến


BP IT
Hỗ trợ công nghệ

Chiêu sinh - Đối Ngoại
Tư vấn tuyển sinh

Hộp thư trao đổi trực tiếp

Contact

Liên kết Website

Webmail

webmail.skylineschool.edu.vn


Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterSố khách đang trực tuyến202
mod_vvisit_counterLượng truy cập trong tuần3635
mod_vvisit_counterThis month13923
mod_vvisit_counterTổng số lượng khách2663294