Thực đơn

THỰC ĐƠN THCS HỆ CHẤT LƯỢNG CAO THÁNG 07/2020

Kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THCS Hệ Chất lượng cao tháng 07/2020

THỰC ĐƠN KHỐI THCS HỆ SONG BẰNG - HỘI NHẬP THÁNG 07/2020

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS hệ Song bằng - Hội nhập tháng 07/2020

THỰC ĐƠN THCS HỆ CHẤT LƯỢNG CAO THÁNG 06/2020

Kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THCS Hệ Chất lượng cao tháng 06/2020

THỰC ĐƠN KHỐI THCS HỆ SONG BẰNG - HỘI NHẬP THÁNG 06/2020

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS hệ Song bằng - Hội nhập tháng 06/2020

THỰC ĐƠN THCS HỆ CHẤT LƯỢNG CAO THÁNG 05/2020

Kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THCS Hệ Chất lượng cao tháng 05/2020

THỰC ĐƠN KHỐI THCS HỆ SONG BẰNG - HỘI NHẬP THÁNG 05/2020

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS hệ Song bằng - Hội nhập tháng 05/2020

Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3787.777 –3787.778 –3787.779.

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3568.777 – 222.5555.

Lô A2 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 3787.779 – 3719.038

Số 199 Trần Anh Tông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 3669.777 – 3669.555

Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam.
 (+84) 235.3751.777 - 3751.555

Số 241 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, TP. Hội An.
  (+84) 235.392.1779