BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2021-2022 CƠ SỞ SKY-LINE RIVERSIDE

Đồng hành cùng phụ huynh vượt qua khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, Hệ thống Giáo dục Sky-Line triển khai nhiều chương trình ưu đãi:

- Hỗ trợ 50% phí đăng ký, bao gồm hồ sơ học sinh và phí khảo sát đầu vào;

- Chương trình học bổng giá trị đến 20% học phí năm học 2021-2022 dành cho học sinh Giỏi;

- Tuyển thẳng học sinh Tiểu học hoàn thành xuất sắc và học sinh THCS&THPT đạt loại Giỏi đăng ký theo học hệ Chất lượng cao.

>>> Ưu đãi dành cho học sinh Mầm non

>>> Ưu đãi dành cho học sinh Tiểu học

>>> Ưu đãi dành cho học sinh khối THCS

>>> Ưu đãi dành cho học sinh khối THPTĐối tác